X
 • Si tuviera problemas para acceder a la consulta de los PVR que tiene asignados su Expendeduría, póngase en contacto con nuestro servicio de atención enviando un correo a info@cmtabacos.hacienda.gob.es

TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT AMB CANVI D'EMPLAÇAMENT, CANVI D'EMPLAÇAMENT, O MODIFICACIÓ D'EXPENDEDURÍA

Taxa 596

Segueixi els següent passos per efectuar el pagament de taxes per a l'autorització a les expendedurías de tabac i timbre dels següents procediments:

 • Canvi d'emplaçament
 • Transmissió amb canvi d'emplaçament
 • Modificació d'expendedurías
 1. Descarregui el modelo.
 2. Llegeixi les instruccions que hi ha al final del model.
 3. Completi electrònicament el formulari. No s'admetran documents emplenats a mà ni fotocòpies.
 4. Liquidació: haurà d'emplenar una de les següents opcions en funció de la localitat en la qual se situï l'expendeduría:
  1. Classe 1: Capitals de província i municipis de més de 100.000 habitants: 462,15 euros
  2. Classe 1: Municipis de fins a 100.000 habitants: 385,13 euros
  3. Classe 1: Expendedurías complementàries: 231,06 euros
 5. Imprimeixi totes les pàgines, cadascuna d'elles per una sola cara.
 6. Ferm tots els exemplars.
 7. Acudeixi a l'entitat bancària amb el model imprès complet i signat, i efectuï el pagament.
  1. Consulti les entitats per realitzar el pagament amb càrrec en cuenta.
  2. Consulti les entitats per realitzar el pagament amb tarjeta.
 8. Una vegada efectuat el pagament, l'entitat bancària conservarà un exemplar i li lliurarà els altres 2 exemplars: un exemplar per al Subjecte Passiu (Expenedor) i un exemplar per al Comissionat per al Mercat de Tabacs:
  1. Exemplar per al Comissionat per al Mercat de Tabacs: una vegada segellat pel banc, enviï'ns-ho segons l'apartat següent.
  2. Exemplar per al Subjecte Passiu: una vegada segellat pel banc, conservi-ho com a justificant de pagament.
 9. Enviï al Comissionat per al Mercat de Tabacs la següent documentació:
  1. Sol·licitud.
  2. Documentació adjunta.
  3. Exemplar per al Comissionat per al Mercat de Tabacs del pagament de la taxa: una vegada segellat pel banc, enviï'ns-ho segons l'apartat següent..
 10. Podrá enviar la sol·licitud i la documentació corresponent a través d'algun dels següents mitjans:
  1. Procediment electrónico.
  2. Oficina de Registre de qualsevol Administración.
  3. Correu postal, al Comissionat per al Mercat de Tabacs, Passeig de l'Havana, 140, 28070, Madrid.
 11. Una vegada resolt, se li notificarà de forma electrónica en Carpeta Ciudadana o al seu domicili per correu postal.

Si té algun dubte, contacti amb el telèfon 917 45 75 45 o escrigui a info@cmtabacos.hacienda.gob.es.