X
 • Si tuviera problemas para acceder a la consulta de los PVR que tiene asignados su Expendeduría, póngase en contacto con nuestro servicio de atención enviando un correo a info@cmtabacos.hacienda.gob.es

TRANSMISIÓN DE TITULARIDADE CON CAMBIO DE EMPRAZAMENTO, CAMBIO DE EMPRAZAMENTO, Ou MODIFICACIÓN DE EXPENDEDURÍA

Taxa 596

Siga os seguinte pasos para efectuar o pago de taxas para a autorización ás expendedurías de tabaco e timbre dos seguintes procedementos:

 • Cambio de emprazamento
 • Transmisión con cambio de emprazamento
 • Modificación de expendedurías
 1. Descargue o modelo.
 2. Lea as instrucións que hai ao final do modelo.
 3. Complete electrónicamente o formulario. Non se admitirán documentos cubertos a man nin fotocopias.
 4. Liquidación: deberá encher unha das seguintes opcións en función da localidade na que se sitúe a expendeduría:
  1. Clase 1: Capitais de provincia e municipios de máis de 100.000 habitantes: 462,15 euros
  2. Clase 1: Municipios de ata 100.000 habitantes: 385,13 euros
  3. Clase 1: Expendedurías complementarias: 231,06 euros
 5. Imprima todas as páginas, cada unha delas por unha soa cara.
 6. Firme todos os exemplares.
 7. Acuda á entidade bancaria co modelo impreso completo e asinado, e efectúe o pago..
  1. Consulte as entidades para realizar o pago con cargo en cuenta.
  2. Consulte as entidades para realizar o pago con tarjeta.
 8. Unha vez efectuado o pago, a entidade bancaria conservará un exemplar e entregaralle os outros 2 exemplares: un exemplar para o Suxeito Pasivo (Expendedor) e un exemplar para o Comisionado para o Mercado de Tabacos:
  1. Exemplar para o Comisionado para o Mercado de Tabacos: unha vez selado polo banco, envíenolo segundo o apartado seguinte.
  2. Exemplar para o Suxeito Pasivo: unha vez selado polo banco, consérveo como xustificante de pago.
 9. Envíe ao Comisionado para o Mercado de Tabacos a seguinte documentación:
  1. Solicitude.
  2. Documentación adxunta.
  3. Exemplar para o Comisionado para o Mercado de Tabacos do pago da taxa: unha vez selado polo banco, envíenolo segundo o apartado seguinte.
 10. Poderá enviar a solicitude e a documentación correspondente a través dalgún dos seguintes medios:
  1. Procedemento electrónico.
  2. Oficina de Rexistro de calquera Administración.
  3. Correo postal, ao Comisionado para o Mercado de Tabacos, Paseo da Habana, 140, 28070, Madrid.
 11. Unha vez resolto, se le notificará de forma electrónica en Cartafol Ciudadana ou no seu domicilio por correo postal.

Se ten algunha dúbida, contacte co teléfono 917 45 75 45 ou escriba a info@cmtabacos.hacienda.gob.es.